De Pokken


Echt een treurig verhaal vonden we van Eva de Leeuw. Eva isĀ geboren op 16-08-1777 om 17:00 in Klundert. Ze trouwde met Johannes (Jan) Polak en ze kregen 10 kinderen.
op 15-05-1819 overleed Sijke Polak, 6 jaar oud
op 17-05-1819 overleed Maria Polak, 1 jaar oud
op 18-05-1819 overleed haar man Johannes (Jan) Polak, 40 jaar oud.
Binnen drie dagen overleden 3 gezinsleden. We hebben op internet gezocht naar mogelijke overstromingen of andere natuurrampen maar de archivaris van het Brabants archief mailde ons dat in die tijd de Pokken heerste en dat ze daar vermoedelijk aan zijn overleden. Het verhaal is hiermee voor Eva nog niet voorbij. Ze was namelijk zwanger en kreeg 12 januari 1820 een zoon die ze Jan noemde. Helaas leefde Jan maar twee dagen, vermoedelijk was de pokken epidemie nog niet voorbij…….Eva zelf werd 82 jaar.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *